AKTUALNOST NALOŽBE V ZLATO

Zlato je dobrina s tržno kapitalizacijo v višini 9 tisoč milijard dolarjev, kar predstavlja približno 10 odstotkov skupne tržne kapitalizacije vseh svetovnih delniških in obvezniških trgov. Veliko investitorjev kljub temu še vedno ne razume vloge zlata v portfeljih. Zato začnimo s primerjavo z osnovnima naložbenima razredoma delnic in obveznic. Delnica je finančni instrument, ki daje imetniku pravico do bodočih dobičkov podjetja, pri katerih se pričakuje, da bodo s časom naraščali in imetniku v daljšem časovnem obdobju prinašali višjo donosnost. Obveznica je nekoliko drugačna vrsta finančnega instrumenta, ki običajno daje lastniku fiksni dohodek iz naslova vnaprej dogovorjenih obresti. Medtem so ključne lastnosti zlata sledeče: gre za dobrino in nefinančno sredstvo, ki se tradicionalno uporablja kot denar, vendar ima v modernem monetarnem sistemu  precej slabosti, ker ni enostavno prenosljivo in nelikvidno. V realnem gospodarstvu se uporablja kot industrijska kovina. V prvem četrtletju leta 2016 se je povpraševanje po zlatu povečalo za 43 odstotkov, kar je predvsem posledica večje uporabe zlata kot nakita in v industrijske namene. Pogosto se uporablja tudi kot finančna investicija; v Q1 leta 2016  je 57 odstotkov celotnega trgovanja z zlatom predstavljala investicija centralnih bank, ki so povečale delež zlata v svojih portfeljih.

VIR: Finance