ZLATO KOT VARNA IN STABILNA NALOŽBA

Cena zlata je dosegla vrhunec in sicer 1.536 dolarjev za trojsko unčo, strokovnjaki pa so mnenja, da se bo cena še poviševala, saj se zaradi velikih proračunskih izdatkov vlad za boj proti pandemiji Covid-19, vsi bojijo inflacije in vlagajo v varne in stabilne naložbe – v zlato.

Konstantno slabljenje dolarja, je bil dodaten dejavnik, ki je ceno zlata dvignil še višje. Dolarski indeks, ki kaže gibanje vrednosti dolarja, glede na košarico pomembnejših svetovnih valut, je v obdobju zadnjih dveh tednov, dosegel minimum 98,40.

»V tem obdobju, je v svetu zelo malo razlogov za to, da bi se počutili varno. Kar pa v ljudeh vzbuja željo po stabilnih naložbah v zlato,« je dejal Eli Tesfaye, višji tržni strateg plemenitih kovin v RJO Futures v Chicagu.

»Poleg tega imamo v tem obdobju množične spodbujevalne ukrepe in ameriške proračunske izdatke, da bi zaustavili to pandemijo, kar pa posledično zmanjšuje kupno moč valute in povišuje vrednost zlata.«

Poraba zlata se je povečala tudi, z napovedjo Zveznih rezerv, za dodatno pomoč posameznikom in podjetjem, ki jih je pandemija Covid-19 najbolj prizadela. Zvezne rezerve so napovedale 2,3 trilijona dolarjev dodatne pomoči. Podporo so Zvezne rezerve ponudile, ko se je brezposelnost v Ameriki že tretji teden povečala in se zvišala za 6,6 milijona, kar je pomenilo izgubo približno 17 milijonov delovnih mest v kar treh tednih.

Cena zlata se je povišala tudi zato, ker se je več vlagateljev zateklo v naložbe v zlato prav zaradi negotovosti, kdaj se bo odprlo ameriško gospodarstvo, zaprto zaradi pandemije.

Niti ena valuta izmed tisočih, ki so bile ali so še v obtoku, se ni izkazala tako obstojna kot zlato. Zlato je vedno bilo in vedno bo. Tega se zaveda vedno več posameznikov in institucionalnih investitorjev, zato povpraševanje po zlatu vztrajno narašča. Centralne banke posedujejo informacije o stanju globalnega gospodarstva in napovedih prihodnjega gibanja ekonomskih kazalnikov iz prve roke. Zavedajo se, da bodo prihajajoče gospodarske razmere zahtevne, zato povečujejo delež monetarnega zlata v mednarodnih rezervah. Trend nakupov zlata s strani centralnih bank se bo po napovedih poročila The Aden Forecast nadaljeval tudi v naslednjih letih, zato za nakup zlata tudi s strani posameznikov nikakor ni prepozno. Enako poroča World Gold Council, ki je pred kratkim izvedel raziskavo o nameravanih prihodnjih spremembah zalog monetarnega zlata. 54 odstotkov centralnih bank je zatrdilo, da bodo količino monetarnega zlata v naslednjih 12 mesecih povečale, niti ena centralna banka pa ne namerava zmanjšati rezerv zlata.

Ne le tehnična analiza, temeljna analiza prav tako napoveduje dolgoročno rast cene zlata. Razmere po svetu so kritične in prihodnje gospodarsko stanje je negotovo, še posebej po izbruhu novega virusa, ki povzroča izpad BDP. Nova finančna recesija še zdaleč ni izključena. Obenem so obrestne mere negativne, svetovni dolg pa narašča. Gre za razmere, v katerih so finančni trgi volatilni in hranilci vrednosti, kot je zlato, neprecenljivi. Gibanje cen srebra, platine in paladija, bo v veliki meri odvisno od tega, v katero smer se bo v prihodnje nagibalo gospodarstvo, vendar pa imata srebro in paladij še veliko potenciala za rast.

Glede na slabljenje valut in gospodarsko negotovost pa na splošno finančni svetovalci menijo, da se bodo naložbe v stabilno in varno naložbo v zlato, še povečevali, kar bo ceno še povišalo. Seveda pa je težko napovedati, kaj se bo realno dogajalo s ceno zlata v prihodnosti in je vse le vprašanje časa. Dejstvo pa je, da zlato že tisočletja velja za varno zatočišče v obdobjih negotovosti; zlato je neuničljiva kovina, hkrati pa mednarodno sprejeta in priljubljena valuta. V obdobjih vojn, revolucij, ekonomskih pretresov, političnih zdrah in devalvacije valut je zlato od nekdaj imelo najpomembnejšo vlogo – varnega zatočišča in hranilca vrednosti.