Kakšne spremembe prinaša sporazum Bazel III? Trgu zlata se obeta »likvidnostni krč«, ki bo rezultiral v novih dvigih cene!

Po besedah Slyvie Carrasco, izvršne direktorice družbe Goldex, Basel III, t.j. mednarodno dogovorjeni sklop ukrepov, ki jih je Baselski odbor za bančni nadzor razvil kot odziv na finančno krizo, namenjen okrepitvi regulacije, nadzora in upravljanja tveganj v bankah, v trenutnih okoliščinah inflacije in povezanih izzivov prinaša tveganje nastanka likvidnostnega krča na trgu fizičnega zlata, kar bi lahko do konca leta privedlo do višjih cen. (Kitco Metals Inc., 2021).

Two hundred and fifty gram gold bars sit stacked in this arranged photograph at Solar Capital Gold Zrt. in Budapest, Hungary, on Thursday, March 10, 2016. Gold advanced to the highest level in a year after the European Central Bank indicated it wouldn’t cut interest rates further, boosting the euro and making dollar-denominated bullion less expensive for investors. Photographer: Akos Stiller/Bloomberg

Opomba urednika: ob visoki volatilnosti trga naložbenega zlata in srebra bodite zmeraj na tekočem s tedenskimi novicami, analitičnimi vpogledi in strokovnimi mnenji. Prijavite se tukaj!

O vplivu sporazuma Basel III, ki bo za evropske banke začel veljati 28. junija 2021, za britanske pa 1. januarja 2022, razpravljajo številni strokovnjaki iz zlate industrije, pri čemer se mnenja gibljejo od »spremembe bodo zelo opazne« do »sporazum ne bo imel vpliva«. Carrascova, ki meni, da je vpliv sporazuma na trg zlata podcenjen, trdi, da se bo cena zlata zagotovo zvišala.

Ena največjih sprememb, ki jih za zlato dostavlja Basel III, je, da se plemenita kovina prerazvrsti iz sredstev tretje stopnje, ki predstavljajo najbolj tvegan razred sredstev, v sredstva prve stopnje, ki so trenutno namenjena gotovini in valutam. Zaradi te spremembe bi lahko bila nakup in prodaja nerazporejenega zlata dražja. Sporazum namreč vključuje novo zahtevo po količniku neto stabilnega financiranja (NSFR), ki določa, da morajo imeti banke 85 odstotkov zahtevanega stabilnega financiranja (RSF) za financiranje in odstranjevanje transakcij plemenitih kovin. To je velika sprememba v primerjavi z 0-odstotno ravnjo, ki je veljala pred sprejetjem sporazuma Basel III, in podraži posedovanje nerazporejenega zlata, saj ga izenačuje z enako stopnjo tveganja kot posedovanje delnic.

»Basel III od bank oziroma trgovcev zahteva, da 85 % vrednosti svojega nerazporejenega zlata zavarujejo s sredstvi prvega reda, torej z gotovino«, pojasnjuje Carrascova.

Na primer, da ima banka za 1 milijardo ameriških dolarjev pozicij v zlatu, od česar je 300 milijonov dolarjev razporejenega in 700 milijonov dolarjev nerazporejenega zlata. Pred sporazumom Basel III banki za te pozicije ni bilo treba dati nobenega zavarovanja, po Baslu III pa 700 milijonov dolarjev vredne pozicije v nerazporejenem zlatu veljajo za tvegane kot lastniški instrumenti in so uvrščene v isto kategorijo. »Po Baslu III bi morala banka dokazati, da 85 % od teh 700 milijonov dolarjev dejansko leži v njeni bilanci stanja in da se jih banka ne dotika«, je pojasnila Carrascova. »To pomeni ogromen strošek financiranja. Banke z zlatom morajo najti 85 % nominalne vrednosti svojih nerazporejenih pozicij v zlatu in jih financirati.«

Tveganje pri tem je, da bi trgovanje z nerazporejenim zlatom postalo posel, ki bi prinašal izgubo denarja. »Banke ne morejo še naprej zaračunavati praktično nobenih provizij za nerazporejeno zlato. Ali bi morale svojo ceno povečati za stokrat? Ali bodo stranke zainteresirane za trgovanje po teh cenah?« se sprašuje Carrascova. »Sporazum s svojimi ukrepi prinaša tveganje, da bo veliko bank prenehalo delovati, ker bo financiranje nerazporejenega zlata postalo posel, ki prinaša izgubo denarja.«

Shematski prikaz glavnih stebrov sporazuma Basel III

Vir: ForenEx (2021)

Razlika med razporejenim in nerazporejenim zlatom

Razumevanje razlike med razporejenim (lociranim) in nerazporejenim (nelociranim) zlatom je ključnega pomena. Razporejeno zlato je že obdelano fizično zlato, ki ga komitent hrani v bančnem trezorju in mu priprada na osnovi listine o lastništvu. Ravno nasprotno je nerazporejeno zlato kot oblika kredita ali kot oblika trgovanja z bilancami trgovca z zlatom. »V tem primeru trgovcu z zlatom ni treba imeti fizičnega zlata. Kupcu reče: »Obljubljam vam, da sem vam dolžan zlato. Temu pravim bilančno zlato,« je dejal Carrascova. »Če se banki karkoli zgodi, to zlato ne pripada kupcu in kupec izgubi položaj.« Poleg tega se lahko nerazporejeno zlato proda 20-krat 20 ljudem, medtem ko se lahko razporejeno zlato proda le enkrat. »To je sistemsko tveganje, ki ga prepoznava Basel III,« je opozorila.

Zmanjšanje likvidnosti bi lahko rezultiralo v rasti cene zlata

Opisane spremembe za trg zlata pomenijo, da se bo povpraševanje po fizičnem zlatu verjetno povečalo, kar bo povzročilo že znani pritisk na likvidnost in sprožilo dvig cen, je poudarila Carrascova.

»Basel III prepoznava sistemsko tveganje. Če bodo banke iz kakršnega koli razloga zašle v finančne težave, bodo stranke izgubile svoj denar«, je dejala. »Če se nerazporejeno zlato podraži, to pomeni, da bodo investitorji svojo pozornost preusmerili k fizičnemu oziroma razporejenemu zlatu, povečano povpraševanje bo rezultiralo v zmanjšani likvidnosti in potencialno v zvišanju cen fizičnega zlata, ker bo torej likvidnosti manj, povpraševanja pa več.

Samo v Londonu se dnevno z nerazporejenim zlatom trguje v obsegu 200 milijard ameriških dolarjev, dodaja Carrascova. »Gre za ogromen znesek, ki bi lahko pomenil visoko tveganje za finančno industrijo«, je dejala. »Združenje LBMA je zaskrbljeno zaradi tega, ker je večina trgovanja zbrana okoli nerazporejenega zlata, zato so britanski zakonodajni aparat že zaprosili po dodatnih premislekih«.

Carrascova pričakuje, da bodo učinki Basela III najbolj vidni proti koncu leta, ko napoveduje rast cene zlata do 2.100 ameriških dolarjev za unčo.

Razporejeno zlato je končno, nerazporejeno zlato pa je neskončno, dodaja. »Če bodo ljudje svojo pozornost preusmerili k razporejenemu zlatu, bo likvidnost omejena, cene pa bi se morale dvigniti. Na voljo je omejeno število palic, dokler se jih ne proizvede več«, je pojasnila. »Banke, ki hranijo plemenite kovine, se zavarujejo s terminskimi pogodbami na borzi COMEX. Na borzi COMEX imajo ogromne kratke pozicije, ki se jih znebijo. Če bodo morale od konca junija začeti prodajati svoje kratke pozicije, bo to samodejno povzročilo dvig cene zlata.«

Želite tudi vi investirati v zlato?

Ne odlašajte; izberite storitev Gold plan – enostavno varčevanje v zlatu!

GOLD Plan je personaliziran investicijski načrt, namenjen vsem, ki želijo z naložbami v zlato ali srebro zagotoviti finančno varno prihodnost zase ali za svoje bližnje. Storitev omogoča nakup naložbenega zlata ali srebra priznane kovnice Argor heraeus z manjšimi mesečnimi vplačili že od 25,00 EUR naprej in hkrati daje priložnost, da znesek z izborom enega od naslednjih paketov prilagodite svojim finančnim zmožnostim:

GOLD PLAN PAKETNaročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN STANDARDNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PREMIUMNaročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PROFESSIONALNaročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN SILVERNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v srebru

Do 30.6.2021 vam ponujamo sklenitev storitve brez vstopne provizije!

K storitvi GOLD Plan pristopite s sklenitvijo naročniške pogodbe, v sklopu katere izberete svoj vrednostni paket. Pregled mesečnih vplačil se vodi na za posebnem, za naročnika sklenjenem računu GOLD Plan, v sklopu katerega vodimo vašo evidenco vpisov, vplačil, nakazil in privarčevanih ploščic naložbenega zlata ali srebra.

Želite več informacij?

Pišite nam na info@goldplan.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080/24-28. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali!

Izvirnik: https://www.kitco.com/news/2021-06-22/Basel-III-to-trigger-liquidity-squeeze-gold-price-could-be-looking-at-2-100-by-year-end-Goldex-CEO.html