Kakšni so kratkoročni in srednjeročni obeti za zlato?

Obrestne mere bodo kratkoročno in srednjeročno najverjetneje ostale ključno gonilo za rast cene zlata (World Gold Council, 2021).

Opomba urednika: ob visoki volatilnosti trga naložbenega zlata in srebra bodite zmeraj na tekočem s tedenskimi novicami, analitičnimi vpogledi in strokovnimi mnenji. Prijavite se tukaj!

Negativne učinke, ki bi jih lahko prinesle višje obrestne mere bodo po predikcijah odtehtali dolgotrajnejši pozitivni učinki in nenamerne posledice ekspanzivne denarne in fiskalne politike, ustvarjene za podporo svetovnemu gospodarstvu, ki še zmeraj okreva po pandemiji. Slednje lahko vključujejo inflacijo, razvrednotenje valut in večjo izpostavljenost tveganim sredstvom v finančnih portfeljih. V kombinaciji s privlačnimi vstopnimi ravnmi v svet investicij bi lahko ti dejavniki spodbudili strateške vlagatelje, da vključijo zlato v svoje strategije premoženjske razpršitve in v drugi polovici leta podprejo povpraševanje centralnih bank, ki bo prav tako naraščalo. Medtem ko bodo od gospodarskega okrevanja in nedavnega padca cen zlata morda imeli koristi tudi potrošniki, pa lahko nove različice Covid-19 omejijo povpraševanje le po zlatem nakitu, medtem ko bodo drugi segmenti naložb v zlato ostali varni in profitabilni.

Inflacija in visoke obrestne mere

Prva polovica leta 2021 je bila dober primer medsebojnega delovanja različnih virov povpraševanja in ponudbe zlata. Cena zlata se je v prvem polletju znižala za 6,6 odstotka, saj je rast v večjem delu drugega četrtletja preprečil znaten padec konec junija. Cena zlata je bila tako slabša v večini ključnih valut, razen v japonskem jenu in turški liri, ki sta v primerjavi z ameriškim dolarjem oslabela (shema 1).

Shema 1: Performans zlata skozi ključne dejavnike vpliva na ceno in periodične donose

Vir: World Gold Council (2021).

Na splošno so na performans oziroma uspešnost zlata vplivale predvsem višje obrestne mere – zlasti v prvem četrtletju in nato ponovno konec junija zaradi polemičnih izjav ameriške centralne banke (FED). Na ceno zlata so vplivali tudi optimistično razpoloženje vlagateljev, saj je svetovno gospodarstvo uspešno okrevalo od posledic pandemije Covid-19, in drugi dejavniki, med drugim zaskrbljenost zaradi višje inflacije, ki je delno izravnala vpliv, povzročen s strani obrestnih mer. Zaradi odzivov vlad, ki so v obliki denarne in fiskalne politike pomagale pri okrevanju gospodarstev, so bili nekateri vlagatelji zaskrbljeni zaradi valutnih tveganj in ohranjanja kapitala. Poleg tega je zlato v prvem četrtletju izkoristilo okrevanje potrošniškega povpraševanja, čeprav so nov izziv predstavljali druge različice koronavirusa in nove zapore. Kakor prikazano v zgornji shemi, ti dejavniki skupaj z učinki cenovnega zagona in pozicioniranja vlagateljev pomagajo pojasniti performans zlata v prvem polletju 2021.

Tveganja za zlato ostajajo, vendar tudi priložnosti

S spletnim orodjem in podatki iz raziskave Oxford Economics smo analizirali hipotetične scenarije oziroma možne makroekonomske dogodke, ki bodo kratkoročno in srednjeročno vplivali na ceno zlata:

  • Pospešeno gospodarsko okrevanje;
  • Gospodarski razcvet, ki ga spodbudijo potrošniki;
  • Okolje, v katerem hitra rast obrestnih mer izravnava inflacijo;
  • Previdno gospodarsko okrevanje;
  • Okolje, v katerem nove različice COVID resno vplivajo na svetovno gospodarsko okrevanje.

Rezultati analize kažejo, da na podlagi obravnavanih makroekonomskih dogodkov še vedno obstaja potencial za povečanje uspešnosti zlata v drugi polovici letošnjega leta, vendar ne ob manku izzivov. Na uspešnost zlata bi lahko močno vplivalo gibanje obrestnih mer in uspešnost kampanj cepljenja. Na primer; nadaljnje zvišanje obrestnih mer bi lahko še naprej ustvarjalo negativne dejavnike vpliva na ceno zlata, čemur smo že bili priča v preteklih obdobjih zaostrovanja denarne politike, ki pogosto povzroči padec cen. Kljub temu menimo, da bodo centralne banke previdne glede hitrosti, s katero bodo začele odpravljati programe zmanjševanja financiranja ali zviševanja obrestnih mer. Prehitre poteze bi namreč lahko povzročile velika tržna nihanja in potencialno destabilizirače gospodarsko okrevanje.

Shema 2: Scenariji raziskave Oxford Economics in analiza potenciala za povečanje uspešnosti zlata

Vir: World Gold Council (2021).

Trenutno se vlagatelji soočajo z dolgotrajnim obdobjem izjemno nizkih obrestnih mer, kar povzroča strukturne spremembe pri razporejanju sredstev. Vlagatelji v iskanju donosov sprejemajo večja tveganja, zaradi česar morajo ponovno preučiti svoje strategije njihovega upravljanja.

Naša analiza kaže, da bi to lahko povečalo potrebo po posedovanju in investicijah v predvidljivejša in varnejša sredstva, kot je zlato, ki ima potencial zaščite in ohranjanja premoženja. Slednje ne velja le za zasebne individualne in institucionalne vlagatelje, temveč tudi za centralne banke, ki v letu 2021 vztrajno povečujejo svoje alokacije v zlato.

Različne dimenzije inflacije

Inflacija je postala glavna skrb številnih vlagateljev. Čeprav narašča, so mnenja o tem, ali bo rast cen življenjskih potrebščin začasna ali trajnejša, različna. Če bo inflacija cen trajna, lahko na temelju preteklih scenarijev predpostavljamo, da bo slednje za zlato ustvarilo spodbudne pogoje – v letih, ko je bil indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) v ZDA višji od 3 %, je na primer povprečni letni donos zlata znašal 15 %. Naše raziskave kažejo tudi, da se zlato lahko odziva tudi na druge dejavnike, kot so denarna ponudba, ki se povečuje, kar bi lahko pozneje povzročilo inflacijske balone, razvrednotenje valut in morebitno nestanovitnost trgov po vsem svetu. Svetovni vlagatelji zato preusmerjajo svoje zanimanje v zlato kot sredstvo za zaščito pred erozijo kapitala.

Vstop na zlati trg

Po znatnem padcu cene zlata konec junija, je trg zlata pokazal zanimivo vstopno dinamiko, ki nakazuje, da vlagatelji v znižanju cen vidijo priložnost za nove ali dodatne investicije v zlato.

Tudi na splošno bi naj svetovno gospodarsko okrevanje in nedavni padec cen še naprej podpirala povpraševanje potrošnikov po zlatu. Na Kitajskem na primer vladne spodbude, prodajne akcije in sezonski vzorci v drugem polletju kažejo na večjo potrošnjo zlata v drugem polletju, ravno nasprotno pa skokovito povečanje števila primerov COVID-19 zaradi novih različic pomembno vpliva na ključne trge, kot je Indija.

Sklepne misli

Uspešnost zlata je odvisna od medsebojnega delovanja različnih segmentov povpraševanja in ponudbe, na katere vplivajo štirje ključni dejavniki, obravnavani v shemi 1. V sklopu naše analize predvidevamo, da bo potreba bo iskanju sredstev ohranjanja premoženja in zmanjševanja tveganj še naprej podpirala povpraševanje po varnih in predvidljivih naložbah, kot je zlato, kar se bo pozitivno odrazilo tudi na njegovi ceni. Ob temu bo na njegovo uspešnost pomembno vplivala smer gibanja obrestnih mer in trdnost gospodarskega okrevanja, ki ju bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali.

Vas zanima takojšnji nakup naložbenega zlata? Vabljeni k ogledu naše ponudbe!

V kolikor bi v zlato raje investirali postopoma, vam priporočamo storitev

Gold plan – enostavno varčevanje v zlatu!

GOLD Plan je personaliziran investicijski načrt, namenjen vsem, ki želijo z naložbami v zlato ali srebro zagotoviti finančno varno prihodnost zase ali za svoje bližnje. Storitev omogoča nakup naložbenega zlata ali srebra priznane kovnice Argor heraeus z manjšimi mesečnimi vplačili že od 25,00 EUR naprej in hkrati daje priložnost, da znesek z izborom enega od naslednjih paketov prilagodite svojim finančnim zmožnostim:

GOLD PLAN PAKETNaročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN STANDARDNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PREMIUMNaročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PROFESSIONALNaročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN SILVERNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v srebru

Do 31.7.2021 vam ponujamo sklenitev storitve brez vstopne provizije!

K storitvi GOLD Plan pristopite s sklenitvijo naročniške pogodbe, v sklopu katere izberete svoj vrednostni paket. Pregled mesečnih vplačil se vodi na za posebnem, za naročnika sklenjenem računu GOLD Plan, v sklopu katerega vodimo vašo evidenco vpisov, vplačil, nakazil in privarčevanih ploščic naložbenega zlata ali srebra.

Želite več informacij?

Pišite nam na info@goldplan.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080/24-28. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali!

Izvirnik: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2021-mid-year