Vodnik po naložbah v plemenite kovine: srebro

Da bi se izognili tveganju koncentracije premoženja v manjšem številu sredstev, naložbeni svetovalci svetujejo razpršitev med različnimi razredi naložb in znotraj njih (Live Mint, 2022).

Opomba urednika: ob visoki volatilnosti trga naložbenega zlata in srebra bodite zmeraj na tekočem s tedenskimi novicami, analitičnimi vpogledi in strokovnimi mnenji. Prijavite se tukaj!

Na splošno imamo na voljo štiri razrede sredstev, v katere lahko vlagamo: lastniški kapital, plemenite kovine, dolžništvo in nepremičnine. Nepremičnine so zaradi višjih stroškov na enoto za večino od nas nedosegljive, zato nam ostanejo trije glavni razredi sredstev. Za diverzifikacijo znotraj in zunaj razreda sredstev lahko v sklopu lastniških vrednostnih papirjev za začetek vlagamo v nacionalne ali tuje lastniške vrednostne papirje, kar zadeva dolžniške vrednostne papirje, pa so interesentom na voljo različni produkti, od bančnih vezanih vlog do podjetniških obveznic in državnih vrednostnih papirjev. V segmentu plemenitih kovin lahko vlagatelji nalagajo v zlato ali srebro.

  • Zakaj vlagati v srebro?

Obstaja veliko razlogov, zakaj vlagati v srebro. Srebro je segment plemenitih kovin, ki zagotavlja prepotrebno razpršitev portfelja. Tako kot zlato varuje pred inflacijo in ščiti pred nestanovitnostjo, povezano z delniškim trgom v negotovih časih, kot so vojna, pandemija, inflacija, sprememba obrestnega cikla in drugi geopolitični dogodki.

Srebro je že od nekdaj znano po svoji industrijski uporabi. Uporaba srebra v novih tehnologijah, kot so izdelki iz obnovljivih virov energije, elektronika itd., bo v prihodnje verjetno še povečala povpraševanje po tej kovini, ob čemer si je smiselno zastaviti vprašanje, ali bo ponudba takrat lahko dohitevala povpraševanje, medtem ko bo cena srebra naraščala.

V srebro lahko vlagate v obliki nakupov fizičnih srebrnih palic ali kovancev. Druga možnost je vlaganje v pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na srebro, kar je bolj možnost trgovanja. Imenujemo jih srebrni ETF-ji.

  • Posedovanje fizičnega srebra

Posedovanje fizičnega srebra je najpogostejša in najzanesljivejša izbira tako izkušenih, kakor tudi manj izkušenih vlagateljev. Pri številnih ponudnikih lahko kupite naložbeno srebro v obliki srebrnih palic (v apoenih po 100g, 250g, 500g in 1000g) ali srebrnih kovancev (med najbolj priljubljene se uvrščajo tako imenovani dunajski filharmoniki, srebrni ameriški orel in Britannia). Nakup fizičnega srebra je finančno dostopnejši kakor nakup zlata (čeprav je srebro za razliko od zlata predmet davka na dodano vrednost), prav tako pa je ta plemenita kovina nezahtevna za skladiščenje ter enostavna za transportacijo in prodajo.

Vas zanima nakup naložbenega srebra? Preverite našo ponudbo!

  • Srebrni ETF-ji

ETF-ji so skladi, katerih premoženje je naloženo v “košaro” vrednostnih papirjev družb iz sestave določenih indeksov. Z nakupom vrednostnih papirjev ETF imetnik pridobi solastniški delež nad portfeljem vrednostnih papirjev, ki sestavljajo določen indeks. Z ETF skladi je mogoče trgovati kot na borzi z delnicami, zaradi česar za trgovanje z ETF potrebujete trgovalni račun pri borznem posredniku, ki opravlja storitve na ameriških ali evropskih borzah. Nakup ETF je torej podoben nakupu delnice.

Tako kot zlati ETF je tudi srebrni ETF blagovni ETF, ki ga ponujajo vzajemni skladi, pri čemer je 95 % korpusa vloženega v srebro ali z njim povezane izvedene finančne instrumente, kot so blagovni derivati, s katerimi se trguje na borzi, katerih osnovni produkt je srebro. Naložbe v srebrne ETCD ne smejo presegati 10 % korpusa sheme. Fizično srebro, ki se hrani kot del srebrnega ETF, se hrani pri tretjih osebah, ki ga morajo fizično revidirati zakoniti revizorji.

  • Fizično srebro ali srebrni ETF-ji?

Vsaka od oblik investicije ima svoje prednosti in slabosti. Pri naložbi v fizično srebro je v izogib plačilu stroškov skladiščenja in zavarovalne premije za tveganje kraje potrebno zagotoviti varno mesto hranjenja. Poleg tega je ob nakupu treba plačati davek na blago (DDV) za katerega mali vlagatelj ob prodaji nima na voljo dobropisa, kar zmanjšuje obseg donosa.

Po drugi strani se s srebrnimi ETF-ji trguje na borzah, zato morate zanje odpreti poseben trgovalni račun. Srebrni ETF-ji vam zagotavljajo nekoliko višjo likvidnost kakor fizično srebro, saj jih lahko kadar koli in z manjšimi stroški prodate na borzi vrednostnih papirjev. Takšna ureditev vlagatelju omogoča, da kar najbolje izkoristi vsako nihanje cen, kar pri naložbah v fizično srebro ni mogoče, hkrati pa ta oblika terja doslednjo spremljanje borznega dogajanja in dejavnikov, ki nanj vplivajo.

Poleg tega sta zlato in srebro zgodovinsko gledano imela povprečno razmerje cen 81,1. S pomočjo ETF za zlato in ETF za srebro je mogoče izkoristiti vsako arbitražno priložnost, ki se pojavi zaradi odstopanja v razmerju cen med tema dvema plemenitima kovinama.

  • Kako izbrati najustreznejšo obliko naložbe?

Pomembno je, da tako pred investicijami v plemenite kovine, kakor tudi druge razrede sredstev premislite o razpoložljivosti svojih finančnih, informacijskih in drugih virov, potrebnih za uspešne naložbe, s katerimi boste svoje premoženje oplemenitili. Svet investicij s svojimi priložnostmi vlagateljem prinaša tudi številna tveganja, ki jih ni zanemariti. V podjetju Gold Store vam v naših poslovnih enotah nudimo možnost brezplačnega naložbenega svetovanja, v sklopu katerega bomo za vas poiskali najprimernejšo obliko vlaganja, ki se bo popolnoma prilagodila vašim potrebam, zmožnostim in željam.

Razmišljate o naložbi v srebro? Ne odlašajte; izkoristite nižje cene in s storitvijo GOLD Plan ali s takojšnjim nakupom naložbenega srebra naredite prvi korak v svet plemenitih kovin!

Gold Plan – enostavno varčevanje v zlatu in srebru!

GOLD Plan je personaliziran investicijski načrt, namenjen vsem, ki želijo z naložbami v zlato ali srebro zagotoviti finančno varno prihodnost zase ali za svoje bližnje. Storitev omogoča nakup naložbenega zlata ali srebra priznane kovnice Argor heraeus z manjšimi mesečnimi vplačili že od 25,00 EUR naprej in hkrati daje priložnost, da znesek z izborom enega od naslednjih paketov prilagodite svojim finančnim zmožnostim:

GOLD PLAN PAKETNaročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN STANDARDNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PREMIUMNaročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PROFESSIONALNaročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN SILVERNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v srebru

Do 31.01.2022 vam ponujamo sklenitev storitve brez vstopne provizije!

K storitvi GOLD Plan pristopite s sklenitvijo naročniške pogodbe, v sklopu katere izberete svoj vrednostni paket. Pregled mesečnih vplačil se vodi na za posebnem, za naročnika sklenjenem računu GOLD Plan, v sklopu katerega vodimo vašo evidenco vpisov, vplačil, nakazil in privarčevanih ploščic naložbenega zlata ali srebra.

Želite več informacij?

Pišite nam na info@goldplan.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080/24-28. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali!

Izvirnik: https://www.livemint.com/money/personal-finance/how-to-invest-in-silver-with-minimal-hassle-and-diversify-your-portfolio-11642164999131.html