Nepremičnine ali zlato – katera naložba je primernejša izbira?

Mnogo je razlogov, zakaj številni vlagatelji kot naložbeno sredstvo najraje izberejo zlato. Če se ozremo v zgodovino, ga družine po svetu hranijo zlato že stoletja in prenašajo iz roda v rod kot sredstvo zaščite in ohranitve premoženja. Glavna prednost naložbe v zlato je, da je ta oblika naložbe zelo prilagodljiva. Kupite lahko 1 gram, 5 gramov, 10 gramov ali katero koli količino zlata, odvisno od zneska, ki ga želite vložiti. V bistvu se torej naložba v zlato lahko začne z le nekaj deset evri in konča z več sto tisoč odvisno od vaših finančnih zmožnosti.

Po drugi strani se naložbi v nepremičnine samo zaradi manjšega poznavanja ali težje dostopnosti ni potrebno izogibati. Ob pravilnem pristopu je lahko naložba v nepremičnine donosna in zanesljiva izbira za oplemenitev že obstoječega premoženja. Ustvarja lahko redne tokove finančnih prilivov, hkrati pa dopolnjuje vaš portfelj z mnogimi prednostmi, kot so razpršitev in manj tvegana naložbena izbira.

Opomba urednika: ob visoki volatilnosti trga naložbenega zlata in srebra bodite zmeraj na tekočem s tedenskimi novicami, analitičnimi vpogledi in strokovnimi mnenji. Prijavite se tukaj!

Donosnost nepremičnin v primerjavi z naložbami v zlato

Zgodovina pravi, da so nepremičnine v povprečju prinašale 8-odstotne donose, lahko pa tudi do 15 odstotkov ali več. Kljub rasti najemnin se njihova donosnost po različnih območjih razlikuje, vseeno pa je v splošnem manjša kot pri drugih naložbenih možnostih. Obenem lahko nepremičnine prinašajo redne mesečne prihodke, česar naložba v plemenite kovine ne more.

Pri obeh sredstvih velja, da se njihova vrednost sčasoma povečuje, pri čemer je zlato podvrženo hitrejšim nihanjem, kakor nepremičnine, ki so odvisne od veliko bolj rigidnih tržnih razmer, ki se praviloma ne spreminjajo hitro ali iznenada. Naložbe v zlato so prav tako smiselne zato, ker zagotavljajo rezultate, ki premagujejo inflacijo in so v določenem časovnem obdobju lahko z njenimi stopnjami celo poenotene. Vsako izmed sredstev dostavlja svoje prednosti in slabosti, nesporno pa drži, da je tako zlato kot nepremičnine pametno vključiti v svojo strategijo ustvarjanja premoženja in razpršitve že obstoječih sredstev.

Zakaj vlagati v nepremičnine?

Naložba v nepremičnine pomeni pametno potezo zaradi naslednjih razlogov:

 • Nizka spremenljivost: nepremičnine niso podvržene hitrim cenovnim nihanjem, temveč so odvisne od veliko bolj rigidnih tržnih razmer, ki se praviloma ne spreminjajo hitro ali iznenada. V primerjavi z zlatom so nekoliko stabilnejša naložba.
 • Stroški prinašajo dodano vrednost: stroški obnove, nadgradnje ali opremljanja nepremičnine praviloma rezultirajo v povečanju vrednosti nepremičnine. V nasprotju z zlatom lahko nepremičnino spreminjate v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, željami in potrebami.
 • Nepremičnino lahko oddajate: nepremičnino lahko kadarkoli oddate v najem in si tako zagotovite redne, pasivne prihodke. Donosi iz najema so odlična možnost za ustvarjanje pozitivnega denarnega toka. Nepremičnino lahko tudi zastavite proti posojilu.
 • Vrednost nepremičnin se bo sčasoma vedno povečala: Čim dlje boste imeli nepremičnino v lasti, tem večjo vrednost boste verjetno pridobili.
 • Donosnost: Naložba v nepremičnino ni le varna naložba, temveč lahko v določenem časovnem obdobju prinaša boljše donose, hkrati pa še vedno ustvarja redne prihodke, če jo uporabljate kot nepremičnino za oddajanje v najem. To je odlična naložbena možnost in enostaven način za oplemenitev že posredovanega premoženja.

Zakaj vlagati v zlato?

Obstaja mnogo razlogov, zakaj ljudje svoj denar raje vlagajo v zlato kot v druge naložbene možnosti:

 • Zlato zgodovinsko ohranja svojo vrednost: zlato je v nasprotju s papirnatimi valutami ohranilo svojo vrednost skozi stoletja. Ljudje na zlato gledajo kot na način prenosa in ohranjanja svojega premoženja iz generacije v generacijo.
 • Varovanje pred inflacijo: zlato je edina preverjena zaščita pred inflacijo, saj njegova cena običajno raste skupaj s povečevanjem življenjskih stroškov. V zadnjih petdeset letih je bil razviden negativen inflacijski vpliv na delniške trge in hkraten pozitiven vpliv na ceno zlata, po katerem je smiselno posegati ob izgubljanju vrednosti tako lokalnih kakor tudi svetovnih valut. Zlato vaše premoženje obvaruje tudi pred deflacijo oziroma obdobji padcev cen, upočasnjene poslovne aktivnosti in obremenjenosti gospodarstev s prekomernim javnim dolgom. Med deflacijo relativna kupna moč zlata naraste, ker se ljudje na gospodarske in politične okoliščine deflacije odzovejo z varčevanjem oziroma s kopičenjem gotovine, ki jo je najvarneje hraniti v zlatu.
 • Razpršitev portfelja: namen razpršitve portfelja in hkrati zmanjšanje tveganj s koncentracijo premoženja v le enem ali dveh sredstvih, je iskanje naložb, ki med seboj niso tesno povezane. Zlato je bilo v preteklosti negativno povezano z delnicami in vzajemnimi skladi, kar mu daje položaj odličnega instrumenta diverzifikacije vašega finančnega portfelja.
 • Zlato izloča tveganje nasprotne stranke in zadolževanje: pri zlatu ni pravne formalnosti ali papirnate pogodbe, ki bi ga naredila veljavnega. Za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma posedovanje in vrednotenje zlata ni potreben posrednik ali tretja oseba, prav tako za naložbo v zlato ni potrebno dolžniško financiranje oziroma zadolževanje.
 • Možnost hitrega zaslužka: nakup naložbenega zlata ob nizkih vrednostih, prodaja ob visokih in ponovni nakup od padcu cene omogočajo zaslužek, ki je zaradi spremenljivih tržnih razmer lahko hitrejši od tistega z nepremičninami. Seveda kakršno koli investiranje in trgovanje z nepremičninami zahteva dobro informiranost, ki je edino zagotovilo, da bo vaša naložba donosna.
 • Likvidnost in prenosljivost: zlate naložbe v obliki zlatih kovancev ali palic, so odlična izbira zaradi enostavne prenosljivosti in likvidnosti. Zlato lahko prenesete kamor koli na svetu in ga lahko v nekaj minutah prodate na katerem koli koncu sveta, medtem ko je prodaja nepremičnin lahko zahteven in dolgotrajen proces, ki vključuje veliko birokracije.
 • Ni stroškov vzdrževanja: za razliko od nepremičnin zlato ne potrebuje vzdrževanja. Lahko ga preprosto hranite, dokler ga ne potrebujete. Poleg tega lahko zlato skladiščite brez nastajanja dodatnih stroškov.
 • Zlato je omejena naravna dobrina, katere količina se zmanjšuje: velik delež ponudbe zlata na trgu vse od devetdesetih let izhaja iz prodaje zlatih zalog svetovnih centralnih bank. Ta se je leta 2008 močno upočasnila, tudi zaradi upada proizvodnje novega zlata; v Južni Afriki, največji proizvajalki zlata, so se zaloge v zadnjem desetletju več kot prepolovile, medtem ko se je strošek pridobitve zlata, merjen v masi ene unče, podvojil. Stopnja inflacije za vsesplošne stroške rudarjenja zlata je lani dosegla 27 odstotkov, skupna količina zlata v obtoku pa je narasla le za 1,6 odstotka. Zlato je šestkrat redkejše od platine in kar 18-krat redkejše od srebra, zato zmanjšanje ponudbe skupaj z vedno intenzivnejšim povpraševanjem povečuje njegovo ceno. Ravno nasprotno količina nepremičnin iz leta v leto narašča, saj ne gre za omejeno dobrino.
 • Zlato ni obdavčeno: ob nakupu ali prodaji zlata ni potrebno plačati davka, medtem ko so nepremičnine v Sloveniji obdavčene.
 • Naložba v zlato je dostopna vsakomur: zlato je stoletja veljalo za naložbo, dostopno le manjšini. Dan danes vam ravno nasprotno mnoga podjetja, ki trgujejo s plemenitimi kovinami, nudijo možnost obročnega nakupa oziroma varčevanja v zlatu ali srebru, ki je dostopno že z manjšimi mesečnimi vplačili. V podjetju Gold Store d.o.o. vam ponujamo šest paketnih možnosti tovrstnega investiranja, v sklopu katerih je najcenejša izbira na voljo že od 25 EUR dalje.

Gibanje cene zlata v obdobju od leta 1999 do danes

Vir: Jewelry Quarter Bullion Ltd., 2022

Razmišljate o naložbi v zlato? Ne odlašajte; izkoristite nižje cene in s storitvijo GOLD Plan ali s takojšnjim nakupom naložbenega zlata naredite prvi korak v svet plemenitih kovin!

Gold Plan – enostavno varčevanje v zlatu in srebru!

GOLD Plan je personaliziran investicijski načrt, namenjen vsem, ki želijo z naložbami v zlato ali srebro zagotoviti finančno varno prihodnost zase ali za svoje bližnje. Storitev omogoča nakup naložbenega zlata ali srebra priznane kovnice Argor heraeus z manjšimi mesečnimi vplačili že od 25,00 EUR naprej in hkrati daje priložnost, da znesek z izborom enega od naslednjih paketov prilagodite svojim finančnim zmožnostim:

GOLD PLAN PAKETNaročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN STANDARDNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PREMIUMNaročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PROFESSIONALNaročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN SILVERNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v srebru

Do 31.01.2022 vam ponujamo sklenitev storitve brez vstopne provizije!

K storitvi GOLD Plan pristopite s sklenitvijo naročniške pogodbe, v sklopu katere izberete svoj vrednostni paket. Pregled mesečnih vplačil se vodi na za posebnem, za naročnika sklenjenem računu GOLD Plan, v sklopu katerega vodimo vašo evidenco vpisov, vplačil, nakazil in privarčevanih ploščic naložbenega zlata ali srebra.

Želite več informacij?

Pišite nam na info@goldplan.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080/24-28. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali!