Heraeus: »Za leto 2022 napovedujemo normalizacijo trgov, pogoji za rast cen plemenitih kovin so spodbudni!«

Nemški ponudnik plemenitih kovin Heraeus za leto 2022 napoveduje normalizacijo trgov ter spodbudne okoliščine za rast cen plemenitih kovin (Heraeus Precious Metals, 2022).

Opomba urednika: ob visoki volatilnosti trga naložbenega zlata in srebra bodite zmeraj na tekočem s tedenskimi novicami, analitičnimi vpogledi in strokovnimi mnenji. Prijavite se tukaj!

Trg plemenitih kovin je še vedno v procesu normalizacije

Trgi plemenitih kovin in kovin platinske skupine (ang. PGM) se po lanskoletnih pretresih v ponudbi in povpraševanju (izpad proizvodnje kovin v Rusiji in pomanjkanje avtomobilskih polprevodniških čipov) še vedno normalizirajo. Koronavirus ostaja pomemben dejavnik, ki vpliva nanje, vendar naj bi se njegovi učinki postopoma zmanjšali in umaknili. Cepiva so veliko bolj dostopna, medtem ko se njegove najnovejše različice zdijo manj nevarne. Vse navedeno bi moralo v letošnjem letu rezultirati v postopni vrnitvi in ponovnem uravnoteženju gospodarstva.

Ali ste vedeli?

Kovine platinske skupine (ang. PGM – Platinum Group Metals) so osnovne in plemenite kovine, ki vključujejo platino, paladij, rodij, iridij, osmij in rutenij. Imajo ključno vlogo pri avtokatalizi in nadzoru onesnaževanja v avtomobilskem sektorju. Večina svetovnih kovin PGM se pridobiva v južni Afriki in Rusiji.

Zlato in srebro do danes še nista imela koristi od vrnitve inflacije, ki je v letu 2021 začela pretresati trge, vendar bo slednja po napovedih tud v letu 2022 ostala visoka, ameriška (ang. FED), evropska (ang. ECB) in druge centralne banke pa se bodo nanjo prisiljene odzvati. ECB sicer letos ne namerava zvišati obrestnih mer, medtem ko je trg v svojih ocenah predvidel več zvišanj obrestnih mer s strani FED-a. Če ta ne bo izpolnil svojih nalog ali če bo ECB v svojih politikah postala nekoliko bolj agresivna in odločna, bo to lahko ugodno vplivalo na evro. Zlato ostaja varno zatočišče in zavarovanje pred napakami v politiki, pri čemer bi ceno lahko podpiral šibkejši dolar. Če se domneva izkaže za pravilno, bo srebro v prednosti pred zlatom.

Cene malih kovin PGM so v prvi polovici lanskega leta dosegle rekordne vrednosti, saj se je še naprej čutil vpliv težav pri predelavi v Južnoafriški republiki, vendar se je likvidnost izboljšala z obnovitvijo rafinirane proizvodnje in predelavo uskladiščenega materiala, cene pa so se v drugi polovici leta znižale. Pri iridiju in ruteniju se pričakuje, da se bo vrnitev na nižje ravni cen nadaljevala. Nihanje cen bi lahko postalo značilno za rodij, saj naj bi bil trg letos uravnotežen, tako da bodo tudi majhni premiki v ponudbi ali povpraševanju nanje lahko vplivali.

Tudi trg paladija je zelo uravnotežen, prevsem zaradi obnovitve ponudbe v Rusiji in pričakovanega ponovnega povečanja povpraševanja po avtomobilski industriji, predvsem lahkih vozilih. Tekom leta se pričakuje tudi izboljšanje razpoložljivosti polprevodnih čipov.

Trg platine na industrijski ravni ostaja znatno prezaseden. Ko se je cena v lanskem letu umaknila iz vrhov, so se naložbe v ETF zmanjšale, vlagatelji pa se bodo morali vrniti, da bi ohranili kakršno koli rast cene. Platina je v primerjavi z zlatom in paladijem še vedno poceni, visoka inflacija pa bi lahko povzročila večje zanimanje vlagateljev za realno premoženje v obliki osnovnih in plemenitih kovin.

V monetarni sferi je mogoč preobrat v smeri krepitve evra

Ameriški dolar bi lahko postal predmet omejenega vzpona s sedanjih ravni. Lansko leto se je gibal v vrednostnem razponu med 1,25 in 1,05 za evro, in to že sedmo leto zapored. Tudi v letu 2021 se  je dolar postopoma krepil, kar je spremenilo pozicije špekulativnih deviznih trgovcev, ki so bile januarja do dolarja kratke, do konca decembra pa skoraj nevtralne. Špekulativne pozicije za dolar običajno postanejo neto dolge preden se obdobje krepitve dolarja konča. To kaže, da bi se lahko dolar kratkoročno še naprej krepil, vendar je v naslednjih nekaj mesecih mogoč preobrat v smeri krepitve evra.

Gospodarska moč ZDA bo vplivala na obravnavane vrednosti. Napovedi Mednarodnega denarnega sklada za rast ameriškega BDP v letu 2022 so se po lanskoletnem zvišanju na 5,2% zgodaj izboljšale, medtem ko so se napovedi gospodarske rasti za euroobmočje izboljšale šele v prvi polovici leta in ostale na nekoliko nižjih ravneh (4,3%). Zaradi tega se zdi, da je ameriško gospodarstvo močnejše od evropskega, kar bi lahko podpiralo močnejši dolar. Pozimi so se v nekaterih državah euroobmočja pojavile tudi strožje omejitve zaradi koronavirusov kot v ZDA, kar bo še dodatno negativno vplivalo na evropsko gospodarsko uspešnost. Navkljub temu se slednje najverjetneje že odraža v menjalnem tečaju, zato potencial za evroobmočje in evro, ki lahko s presegom slabših pričakovanj preseneti, ostaja visok. Poleg tega bi lahko še višja inflacija v ZDA oslabila dolar, predvsem ob zavedanju, da je indeks cen življenjskih potrebščin decembra na letni ravni dosegel visokih 7,0 %.

Če primerjamo, je inflacija v euroobmočju decembra na letni ravni dosegla 5,0%, medtem ko je v Nemčiji indeks cen življenjskih potrebščin na letni ravni znašal 5,3%. Za države z višjo inflacijo je značilno, da njihove valute oslabijo v primerjavi z državami z nižjo inflacijo. Na podlagi inflacijskega diferenciala je višja inflacija v ZDA ugodnejša za euro.

Kar zadeva evropsko centralno banko (ECB), ta pri zaostrovanju denarne politike zaostaja za ameriško (FED) in drugimi. FED je že v lanskem letu napovedal odločne zaostritve, med drugim se bo nakupovanje sredstev končalo marca, trg terminskih pogodb pa za isti mesec napoveduje dvotretjinsko verjetnost dviga obrestnih mer. ECB bo marca zaključila s svojimi nakupi v okviru monetarnega programa nakupov v izrednih razmerah ob pandemiji (ang. PEPP – Pandemic Emergency Purchase Programme), obenem pa odločno vztraja pri svojem načrtu, da letos ne bo zvišala obrestnih mer. Če bi ECB začela delovati nekoliko odločneje, bi to ugodno vplivalo na tečaj eura.

Špekulativne terminske pogodbe na tuje valute kažejo na omejeno rast dolarja. Razmere na začetku leta 2022 so nasprotne razmeram na začetku leta 2021, saj so špekulativne terminske pozicije glede dolarja skoraj nevtralne, medtem ko so bile na začetku leta 2021 precej kratke. Med letom se je dolar okrepil in špekulativna pozicija proti dolarju se je zmanjšala. Prelomne točke se običajno pojavijo, ko je špekulativna pozicija v valutnih terminskih pogodbah za dolar neto dolga. To za nadaljnjo krepitev dolarja v bližnji prihodnosti pušča nekaj prostora, vendar bi se slednje lahko do sredine leta spremenilo.

Na splošno je euro v primerjavi z ameriškim dolarjem naklonjen krepitvi in se bo tako kot v zadnjih sedmih letih gibal v razponu med 1,08 in 1,26. Niti inflacija niti gospodarska rast nista dovolj nagnjeni v eno regijo v primerjavi z drugo, da bi nakazovali premik iz ustaljenega razpona, vendar je trenutno razpoloženje bolj naklonjeno dolarju, kar dopušča možnost, da evro preseneti z rastjo.

Nadaljnja inflacija in šibkejši dolar podpirata ceno zlata

Inflacijska tveganja so za zlato pozitivna, predvsem ob zavedanju, da sta FED in ECB v boju proti inflaciji v velikem zaostanku. V ZDA je inflacija decembra znašala 7,0 %, v euroobmočju pa 5,0 %. Ameriška centralna banka si pred prvim dvigom obrestnih mer že prizadeva za intenzivno zmanjšanje in ukinitev nakupov sredstev, medtem ko evropska centralna banka ob predpostavki, da se bo inflacija zmanjšala, z njimi nadaljuje, vendar v nekoliko zmanjšanem obsegu.

Realne obrestne mere bodo ob počasnih in stabilnih obetih v ZDA verjetno ostale močno negativne. Čeprav nekateri bazni učinki zmanjšujejo medletne primerjave inflacije, bo slednja zaradi nenehnih težav v dobavnih verigah najverjetneje ostaja precej nad 2-odstotnim ciljem ameriške centralne banke, kar podpira tezo o nizkih realnih obrestnih merah. Opisane okoliščine predstavljajo običajno okolje, v katerem se zlato dobro obnese.

Moč dolarja se lahko zmanjša, kar bo prav tako podprlo višjo ceno zlata. Tudi centralne banke bodo zlato še naprej dodajale v svoje reserve; leta 2021 so v državne trezorje dodale več kot 400 ton zlata, kar je precejšnje povečanje glede na zelo nizko skupno količino iz leta 2020. Navkljub temu nakupi v letu 2022 morda ne bodo tako visoki, saj se zdi, da je približno polovico tega prirasta pripisati ogromni enkratni nabavi v Braziliji, na Madžarskem in Tajskem.

Povpraševanje po nakitu naj bi se po znatnem okrevanju v letu 2021 nekoliko izboljšalo. Kitajsko povpraševanje si je lani bolj ali manj opomoglo na raven pred pandemijo, vendar naj bi se gospodarska rast letos upočasnila, kar bi ponovno lahko vplivalo na potrošniško porabo. Obeti za Indijo so bolj optimistični: indijsko povpraševanje po nakitu si lani ni v celoti opomoglo, vendar bi si lahko letos, saj se pričakuje močna gospodarska rast in umiritev posledic pandemije.

Kar zadeva skupno ponudbo zlata, bi se ta naj v letošnjem letu povečala. Proizvodnja v rudnikih naj bi že lani dosegla nov rekord, vendar je to povečanje zaradi nižje cene večinoma izravnal padec recikliranega zlata. V letošnjem letu bi lahko prišlo do novega mejnega rekorda pri proizvodnji v rudnikih, zaradi pričakovanih visokih cen pa bo recikliranje verjetno nekoliko višje.

Na ponovni dvig cene zlata lahko vpliva tudi povečano povpraševanje po varnih naložbah, ki je prisotno predvsem v okoliščinah inflacije, krizne geopolitike, precenjenosti sredstev in njihove nestanovitnosti. Delniški trgi v ZDA in Evropi so na doslej najvišjih vrednostih ali blizu njih, vrednotenja pa so v primerjavi z zgodovino zelo visoka. Poleg tega so donosi obveznic še vedno zelo nizki, zato bi bilo potrebno le majhno povečanje donosov, da bi imetniki obveznic utrpeli kapitalske izgube. Cena zlata naj bi se po napovedih letos gibala v razponu med 2.120 in 1.700 ameriških dolarjev za unčo.

Gibanje cene zlata v obdobju enega leta (2021–2022)

Vir: Jewelry Quarter Bullion, Ltd. (2022).

Srebro bo deležno zadovoljivega industrijskega povpraševanja in nadaljnjega zanimanja vlagateljev

Industrijsko povpraševanje po srebru se bo povečalo. Za leto 2022 je napovedana dvomestna rast števila sončnih fotovoltaičnih naprav (PV), prav tako bi naj le-te letos prvič presegle moč 200 GW, in sicer le pet let po tem, ko je bila dosežena raven 100 GW. V letu 2022 naj bi se povečale njihove namestitve na ključnih trgih, kot so Kitajska, Indija, ZDA in Evropa. Največja rast povpraševanja po srebru bo rezultirala iz segmenta razpršene proizvodnje (stanovanjske, komercialne in industrijske). Pričakuje se, da bo zaradi pospešenega prehoda svetovnega energetskega sektorja s proizvodnje in porabe fosilnih goriv na obnovljive vire povpraševanje po fotovoltaičnih napravah še naprej beležilo močne medletne rasti, kar bo podprlo rast cene srebra.

Povpraševanje po srebru za elektroniko in elektrotehniko bo imelo koristi od letošnjega okrevanja svetovne prodaje pametnih telefonov, ki je sledilo Covidu, ter od nadaljnjega uvajanja tehnologije 5G. Letne pošiljke pametnih telefonov naj bi leta 2022 dosegle 1,39 milijarde enot in se na letni ravni povečale za 3,8 %, kar bo posledica običajnega cikla zamenjave naprav ter povečanega povpraševanja na razvijajočih se trgih. Leta 2022 naj bi proizvodnja pametnih telefonov 5G dosegla 660 milijonov enot, kar pomeni 47,5-odstotni delež na celotnem trgu pametnih telefonov. Na Kitajskem naj bi penetracija pametnih telefonov 5G že presegla 80 %, zato naj bi se proizvajalci preusmerili na druge regionalne trge, kot sta ZDA in Evropa. Tudi povpraševanje po elektroniki, povezano z avtomobilsko industrijo, naj bi se letos po napovedih nekoliko povečalo, saj se bo vpliv pomanjkanja polprevodniških čipov zmanjšal, svetovna proizvodnja lahkih vozil pa bo ponovno zaživela.

Ponudba rudnikov srebra naj bi se leta 2022 zmanjšala in se vrnila v trend upadanja, ki se je lani le začasno obrnil v smer naraščanja. Proizvodnja v rudnikih se sicer zmanjšuje že od leta 2016 in kljub naraščajočemu povpraševanju in visokim cenam ostaja omejena, saj se večina srebra izkoplje kot stranski proizvod zlata in navadnih kovin.

Na delež proizvodnje srebra bi lahko v letu 2022 vplivala tudi trenutna geopolitična tveganja v Južni Ameriki. Zaradi visokih cen se namreč pričakuje, da se bo sekundarna ponudba srebra letos ponovno povečala in tako nadomestila primanjkljaj v ponudbi, ki bi nastal samo zaradi proizvodnje iz rudnikov. Povpraševanje po srebrnem nakitu in srebrnih izdelkih naj bi se po pričakovanjih vrnilo na raven pred pandemijo.

Cena srebra se bo po napovedih gibala v razponu med 32 in 20 ameriških dolarjev za unčo, kar je v izračunu povečane rasti bolje od zlata. Cena srebra se je v letu 2021 konsolidirala, potem ko je v februarju dosegla najvišjo vrednost med poskusom zmanjševanja kratkih pozicij s strani malih vlagateljev. Presenetljivo je, da rast inflacije ni uspela sprožiti intenzivnega naraščanja cene pri srebru (ali zlatu), čeprav je bilo zanimanje vlagateljev veliko. Trgi se nadejajo, da bodo plemenite kovine v letošnjem letu nadoknadile lani neuresničeno doseganje novih vrhov.

Gibanje cene srebra v obdobju enega leta (2021–2022)

Vir: Jewelry Quarter Bullion, Ltd. (2022).

O dogajanju v svetu plemenitih kovin vas obveščamo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vabljeni, da nas berete tudi v prihodnji objavi!

Razmišljate o naložbi v zlato ali srebro? Ne odlašajte; izkoristite nižje cene in s storitvijo GOLD Plan ali s takojšnjim nakupom naredite prvi korak v svet plemenitih kovin!

Gold Plan – enostavno varčevanje v zlatu in srebru!

GOLD Plan je personaliziran investicijski načrt, namenjen vsem, ki želijo z naložbami v zlato ali srebro zagotoviti finančno varno prihodnost zase ali za svoje bližnje. Storitev omogoča nakup naložbenega zlata ali srebra priznane kovnice Argor heraeus z manjšimi mesečnimi vplačili že od 25,00 EUR naprej in hkrati daje priložnost, da znesek z izborom enega od naslednjih paketov prilagodite svojim finančnim zmožnostim:

GOLD PLAN PAKETNaročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN STANDARDNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PREMIUMNaročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN PROFESSIONALNaročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 EUR na mesec.Varčevanje v zlatu
GOLD PLAN SILVERNaročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 EUR na mesec.Varčevanje v srebru

Do 31.01.2022 vam ponujamo sklenitev storitve brez vstopne provizije!

K storitvi GOLD Plan pristopite s sklenitvijo naročniške pogodbe, v sklopu katere izberete svoj vrednostni paket. Pregled mesečnih vplačil se vodi na za posebnem, za naročnika sklenjenem računu GOLD Plan, v sklopu katerega vodimo vašo evidenco vpisov, vplačil, nakazil in privarčevanih ploščic naložbenega zlata ali srebra.

Želite več informacij?

Pišite nam na info@goldplan.si ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080/24-28. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali!

Izvirnik: https://www.heraeus.com/media/media/hpm/doc_hpm/precious_metal_update/forecast_1/forecast_2022/22_HPM_PM_Forecast_EN_220124.pdf#msdynttrid=SWdNjwtsOScqnc2LNffHdp2pERIgaZGTH7MnVewJOs8