Naložbe v zlato - Nasveti za varno naložbo

Naložbe v zlato že dolgo veljajo za varno zatočišče za vlagatelje, ki želijo razpršiti svoj portfelj ali se zavarovati pred volatilnostjo trga. Vendar je pred nakupom pomembno upoštevati več ključnih premis, ki bodo odločile o premišljenosti in varnosti vaših investicijskih izbir.

naložbe v zlato

V tem članku obravnavamo 15 dejavnikov, ki jih morate upoštevati pred nakupom naložbenega zlata.

DEJAVNIKI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRED NAKUPOM 

Namen naložbe

Pred nakupom  morate razmisliti o svojem namenu vlaganja. Ali želite vlagati kratkoročno ali dolgoročno? Kakšni so vaši naložbeni cilji? Razumevanje vaših naložbenih ciljev vam bo pomagalo pri sprejemanju premišljenih odločitev o tem, koliko zlata kupiti in kako dolgo ga hraniti. Poleg tega je vlaganje v zlato lahko dober način za razpršitev vašega portfelja in zmanjšanje splošnega tveganja. Razmislite, ali je naložba v zlato skladna z vašo splošno naložbeno strategijo in finančnimi cilji.

Stroški in likvidnost

Pri naložbah v zlato je potrebno upoštevati ceno zlata ter enostavnost nakupa in prodaje. Cena zlata se lahko s časom precej spreminja, zato sta poznavanje trenutnih tržnih cen in seznanjenost s trendi njihovega nihanja nujna. Poleg tega se lahko transakcijske provizije in drugi stroški, povezani z nakupom in prodajo zlata, razlikujejo glede na trgovca ali posrednika, s katerim se odločite sodelovati, zato je pomembno, da v želji po najustreznejši izbiri opravite raziskavo ter primerjate cene in pristojbine pri različnih ponudnikih.

Zlato je zelo likvidno sredstvo, kar pomeni, da ga je mogoče na trgu zlahka kupiti ali prodati. Vendar so nekatere oblike zlata lahko manj likvidne kot druge. Na primer, zlato v fizični obliki, kot so zlati kovanci ali palice, je prodati enostavneje kakor zlate deleže v vzajemnih skladih ali drugih virih upravljanja, zato je pomembno, da upoštevate likvidnost naložbenega zlata, ki ga nameravate kupiti, in si zagotovite, da ga boste po potrebi zlahka prodali.

Hramba in zavarovanje plemenitih kovin

Hramba zlata in zavarovanje sta dva pomembna dejavnika, ki ju je treba upoštevati. Zlato je fizično sredstvo, ki ga je treba hraniti na varnem mestu. Hranite ga lahko sami, na banki ali tretjem ponudniku. Bistveno je zagotoviti, da je vaše zlato varno shranjeno in zaščiteno pred krajo ali poškodbo. Poleg tega boste morda želeli razmisliti o nakupu zavarovanja, da bi svojo naložbo zaščitili pred izgubo ali poškodbo. V podjetju Gold Store nudimo 24-mesečno brezplačno hrambo v visoko varovanem bančnem trezorju.

VRSTE NALOŽBENEGA ZLATA

Fizično zlato

Fizično zlato se nanaša na zlato v fizični obliki, kot so zlate palice ali zlati kovanci. Zlate palice so običajno na voljo v različnih velikostih, od majhnih palic, ki tehtajo le nekaj gramov, do večjih palic, ki tehtajo več kilogramov. Med vlagatelji so priljubljeni tudi zlati kovanci, ki so na voljo od novo kovanih kovancev do zbirateljskih ali numizmatičnih kovancev.

Ena od prednosti naložb v fizično zlato je, da je to oprijemljivo sredstvo, ki ga lahko posedujete. Fizično zlato običajno dobro ohranja svojo vrednost tudi v času tržnih nihanj, zato je privlačna naložbena izbira.

ETF skladi in vzajemni skladi

ETF-ji in vzajemni skladi so naložbene možnosti, ki vlagateljem omogočajo, da se izpostavijo trgu zlata, ne da bi posedovali fizično zlato. Ti naložbeni inštrumenti sledijo ceni zlata in običajno vlagajo v terminske pogodbe, rudarska podjetja ali fizično zlato. *EFT skladi in vzajemni skladi niso produkt podjetja Gold Store in preusmerjajo pozornost od nakupa naložbenega zlata, ki je ena od naših temeljnih dejavnosti. Predlagam, da se naložb v sklade v tem besedilu ne spodbuja, temveč da se v primerjalni perspektivi izpostavi predvsem njihove pomanjkljivosti.

Ena glavnih prednosti naložb v ETF-je in vzajemne sklade je njihova visoka likvidnost, ki vlagateljem omogoča enostaven nakup in prodajo delnic na trgu, vendar hkrati terja zelo visoko informiranost in odzivnost. Ta naložbena možnost je zaradi zahtevnosti upravljanja neprimerna za manj izkušene vlagatelje.

Preberi tudi: Kako investirati v zlato

VARČEVANJE V ZLATU - TVEGANJA IN IZZIVI

Varčevanje v zlatu je lahko varno zatočišče za vaš portfelj, vendar prinaša tudi tveganja in izzive, ki jih morate poznati. V tem poglavju bomo obravnavali tri največja tveganja in izzive pri naložbah v zlato.

Volatilnost cen

Eno glavnih tveganj, povezanih z naložbami v zlato, je volatilnost cen. Cena zlata lahko sčasoma precej niha, nanjo pa lahko vplivajo dejavniki, kot so svetovne gospodarske razmere, politična nestanovitnost in spremembe obrestnih mer. Čeprav je zlato v preteklosti v času nestanovitnosti trga dobro ohranjalo svojo vrednost, je pomembno razumeti, da lahko cena zlata doživi tudi strme padce, kar lahko vlagateljem povzroči izgube.

Pri naložbi v zlato izberite ponudnika, vrednega zaupanja, ter se izognite kraji ali goljufiji, povezani z lastništvom fizičnega zlata ali sodelovanjem s tretjimi ponudniki skladiščenja. Zlato je dragoceno premoženje in vedno obstaja tveganje, da bo ukradeno ali izgubljeno, zato je pomembno zagotoviti, da sodelujete z uglednimi trgovci in da je vaše zlato v celoti zavarovano.

Inflacijsko tveganje

Inflacijsko tveganje je še en dejavnik, ki ga morajo vlagatelji upoštevati. Zlato pogosto velja za varovalo pred inflacijo, saj v času visokih inflacijskih stopenj običajno ohranja svojo vrednost, vendar je razmerje med zlatom in inflacijo zapleteno, pri čemer naložba v zlato ne more delovati kot popolno varovalo pred tovrstnimi tveganji.

KJE KUPITI ZLATO?

Ko se odločite za vrsto naložbenega zlata, ki ustreza vašim naložbenim ciljem in toleranci tveganja, je potrebno sprejeti odločitev o načinu nakupa naložbenega zlata. V tem poglavju bomo obravnavali dva glavna načina kje kupiti zlato.

Trgovci in posredniki naložbenega zlata

Ena od možnosti za nakup naložbenega zlata je sodelovanje z uglednim trgovcem ali posrednikom. Trgovci in posredniki lahko ponudijo široko paleto zlatih izdelkov, vključno z zlatimi palicami, kovanci in zbirateljskimi predmeti. Pri izbiri trgovca ali posrednika je pomembno, da opravite raziskavo ter primerjate cene in provizije. Poiščite trgovce ali posrednike, ki imajo dober ugled in so pregledni glede svojih cen in pristojbin.

Spletne platforme

Druga možnost za nakup naložbenega zlata je nakup preko spletnih platform. Spletne platforme ponujajo prikladnost nakupa, odkupa zlata in prodaje zlata iz udobja vašega doma in lahko v primerjavi s tradicionalnimi trgovci in posredniki ponujajo nižje transakcijske provizije. Vendar je pri spletnem nakupu zlata potrebna visoka previdnost, saj obstajajo tveganja, povezana s spletnimi transakcijami in prevarami. Poiščite spletne platforme, ki so ugledne in imajo vzpostavljene stroge varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih in finančnih podatkov.

Pri spletnem nakupu zlata je treba upoštevati tudi možnosti skladiščenja in zavarovanja. Nekatere spletne platforme lahko ponujajo storitve skladiščenja in zavarovanja vašega zlata, medtem ko morate pri drugih skladiščenje in zavarovanje urediti sami. Ne pozabite pretehtati stroškov in koristi teh možnosti ter izbrati tisto, ki je skladna z vašimi naložbenimi cilji in toleranco do tveganja.

DOLOČITE VIŠINO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NALOŽBENE CILJE 

Najprej razmislite o svojih naložbenih ciljih. Ali vlagate v zlato zaradi kratkoročnih ali dolgoročnih dobičkov? Kakšna je vaša toleranca do tveganja? Kakšno donosnost naložbe želite doseči? Odgovori na ta vprašanja vam bodo pomagali določiti količino zlata, v katero želite vlagati, in vrsto naložbe v zlato, ki je primerna za vas.

Po sprejetju zgoraj navedenih odločitev določite višino razpoložljivih sredstev oziroma svoj proračun za naložbo v zlato. Izberite znesek denarja, ki si ga lahko privoščite, pri čemer upoštevajte stroške transakcij in hrambo zlata. Pri izračunu proračuna upoštevajte možne donose, saj lahko cene zlata nihajo.

Pri vlaganju v zlato se morate zavedati, da gre za dolgoročno naložbo. To pomeni, da morate biti pripravljeni zlato obdržati daljše obdobje, tudi če so razmere na trgu kratkoročno neugodne. Z določitvijo jasnih naložbenih ciljev in oblikovanjem proračuna, ki je usklajen z vašim finančnim položajem, lahko sprejemate premišljene odločitve, ki vam bodo pomagale doseči vaše finančne cilje.

ZAKLJUČEK

Če sklenemo, je nakup naložbenega zlata lahko enostavna izbira, ki tako kakor druge investicijske možnosti terja raziskovanje, informiranje in primerjavo.

Ne glede na to, ali se odločite za sodelovanje s trgovcem oziroma posrednikom ali za nakup zlata prek spleta, se prepričajte, da ste izbrali uglednega ponudnika ter skrbno pretehtali stroške in koristi posamezne možnosti.

Navsezadnje je ključ do uspešnega vlaganja v zlato razvoj dobro razpršene naložbene strategije, ki je skladna z vašimi finančnimi cilji in toleranco do tveganja.