VSEBINA

I. Osnovni podatki o podjetju

II. Splošni pogoji in pravna obvestila

  • Pridržki
  • Varnost osebnih podatkov
  • Komunikacija
  • Pritožbe in spori

III. Pogoji odkupa zlata in srebra

  • Pojmi
  • Odkup zlata prodajalca od stranke
  • Razno

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Naziv: GOLD STORE, trgovina in storitve, d.o.o.

Naslov: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

e-pošta: info@goldstore.si

Identifikacijska št. za DDV: SI81418566

Matična številka: 6469558000

Transakcijski račun: IBAN SI56 2900 0005 1073 267 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

 

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVNA OBVESTILA

Splošni pogoji poslovanja družbe Gold Store d.o.o. so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Družba Gold Store d.o.o. upravlja s spletnim mestom www.goldstore.si, zato so vse vsebine, ki so objavljene na navedeni spletni strani predmet zaščite avtorskih pravic.

 

Pridržki

Družba Gold Store d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletnem mestu www.goldstore.si brez predhodnega obvestila.

Družba Gold Store d.o.o. si z vso skrbnostjo prizadeva na svojem spletnem mestu zagotavljati ažurnost in točnost objavljenih podatkov.

Družba Gold Store d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnega mesta www.goldstore.si in njegovih vsebin.

Za odkup zlata od stranke ta potrebuje osebni dokument, ki dokazuje istovetnost stranke. Družba Gold Store d.o.o. ne odkupuje ukradenega nakita ali drugih izdelkov iz zlata.

 

Varovanje osebnih podatkov

Družba Gold Store d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list št. 86/2004). Zbrane osebne podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo, informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

Kupec v skladu z veljavno zakonodajo RS zbira, vodi, obdeluje in hrani podatke, povezane z opravljanjem storitev, določenih v teh splošnih pogojih. Stranka dovoljuje, da lahko kupec njene osebne in druge podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Kupec lahko obdeluje osebne podatke strank do pisnega preklica privolitve.

Družba Gold Store d.o.o. za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletnega mesta www.goldstore.si, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Družba Gold Store d.o.o. pod nobenim pogojem ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko zaščito svojega računalnika.

 

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

(1) jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

(2) pošiljatelj bo jasno razviden,

– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

– jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

 

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@goldstore.si ali po klasični pošti na naslov: Gold Store d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov.

 

III. POGOJI NAKUPA ZLATA

Pojmi

a) v teh splošnih pogojih pomenijo pojmi:

Kupec: družba Gold Store d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Stranka: oseba, ki pri prodajalcu odda naročilo za odkup zlata.

Zlato: zlate naložbene palice, zlati kovanci, zlat nakit, zobno zlato, zlate kepice, poškodovano zlato, zlate ploščice in lističi ali zlato v katerikoli drugi fizični obliki, ki je predmet odkupa zlata.

Splošni pogoji: vsakokrat veljavni splošni pogoji za opravljanje storitev odkupa zlata.

 

b) Odkup zlata od stranke

Kupec si pridržuje pravico, da ob odkupu zlata od stranke, preveri kakovost, čistino, maso in druge lastnosti zlata, ki ga želi prodati stranka.

Odkupna cena zlata, ki je oglaševana na spletni strani www.goldstore.si in na prodajnih mestih kupca, predstavlja maksimalno odkupno ceno, po kateri lahko kupec odkupi zlato od stranke. Maksimalna cena predstavlja dnevno spreminjajočo najvišjo ceno za karat zlata, ki je objavljena na spletni strani in jo prodajalec lahko izkoristi v primeru, da proda več kot 5000 g zlata, hkrati pa razpolaga s kodo registracije, ki jo lahko natisne s spletne strani. V primeru obeh izpolnjenih pogojev lahko prodajalec izkoristi možnost odkupa zlata po t.i. maksimalni ceni.

Najboljša ponudba pa predstavlja odkupno ceno, ki je konkurenčna in najboljša v mestu.

Najboljša ponudba je tako lahko s strani kupca predstavljena na način, da je gram zlata ocenjen za 0,10 eur višje kot je ovrednoten gram zlata pri konkurenčnem podjetju (npr. pri Zlatarni Celje). Tako najboljša ponudba zares predstavlja najboljšo ponudbo v mestu, saj je dejansko najvišja.

Kupec lahko najboljšo ponudbo predstavi:

– v primeru, da ima stranka konkurenčno ponudbo (z dokazilom računa, predračuna, potrdila informativne prodaje),

– v primeru registracije stranke preko spletne strani www.goldstore.si,

– v primeru, da stranka želi prodati več kot 5000 g žlahtne kovine (zlata).

Natančna odkupna cena zlata, ki je predmet prodaje, se določi glede na kakovost, čistino in maso zlata, na oblikovanje odkupne cene pa vplivajo tudi trenutne razmere na trgih ter morebitne odkupne ponudbe konkurenčnih družb.

Če kupec ugotovi, da zlato ustreza pogojem za odkup, stranki izplača kupnino v gotovini oziroma z nakazilom na njen transakcijski račun najpozneje v roku 6 delovnih dni po prejemu zlata za odkup.

Kupec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli zavrne odkup zlata od strank, hkrati pa si tudi pridržuje pravico, da kadar koli preneha z odkupovanjem zlata od strank.

 

c) Piškotki in IP naslovi

Ponudnik na spletnem mestu www.goldstore.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska (statistični nameni) ter za bolj učinkovito oglaševanje.

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta www.goldstore.si.

 

d) Razno

Kupec ne svetuje strankam pri odločitvi o prodaji zlata, temveč je naložbena odločitev izključno rezultat strankine lastne informiranosti in odločitve. Nobeno mnenje, stališče, pojasnilo ali katera koli druga informacija, ki jo stranki posredujejo osebe, zaposlene pri kupcu, se ne more šteti za naložbeno svetovanje oz. za priporočilo za prodajo zlata. Kupec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo, ki jo utrpi stranka.